Voor onze leuke vereniging Tarzan, zoeken we een voorzitter en een secretaris.

Heeft u leuke ideeën voor onze vereniging?! Vindt u het leuk de vereniging in Moerkapelle levendig te houden?

Kom een keer luisteren, kijken, meedenken op één van de bestuursvergaderingen. We vergaderen ongeveer 8 keer per jaar. (stuur dan een berichtje naar info@tarzan-moerkapelle.nl)